Skip to main content

Author: cardet-wpadmin

Corporate Wellbeing Strategy: Από συστημικές στρατηγικές σε αποτελεσματικά ολιστικά πλάνα δράσης

Περιγραφή

Το 100% επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης “Corporate Wellbeing Strategy“, παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πρακτική καθοδήγηση σε Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη για τη διαμόρφωση κουλτούρας ευημερίας στους Οργανισμούς τους. Οι συμμετέχοντες/ούσες θα λάβουν πολύπλευρη στήριξη μέσω εργαστηρίων και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής για να είναι σε θέση να αναλάβουν στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο στη δημιουργία ασφαλών και παραγωγικών χώρων εργασίας.

Αξιοποιώντας καλές πρακτικές εκπαίδευσης, , τη μελέτη περιπτώσεων και ομαδικές συζητήσεις , το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετέχοντων/ούσων προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή εμπειριών και την αμοιβαία μάθηση.

Θα παρουσιαστούν επίσης τρία τεκμηριωμένα μοντέλα για την ευημερία εντός των οργανισμών:

 • το “SA Surgeon General’s Framework”, 
 • το Thrive at Work Assessment Tool και 
 • το Workplace Wellbeing Perma, τα οποία ενισχύουν την εργασιακή ευημερία.

   Οι θεματικές και οι στρατηγικές που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η επένδυση στην Εταιρική Ευημερία έχει καταστεί βασική ανάγκη για τους οργανισμούς. Η ευζωία στον χώρο εργασίας βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων και συμβάλλει στη βιωσιμότητα των οργανισμών, ενώ διασφαλίζει την προσέλκυση και διατήρηση του ταλαντούχου προσωπικού.

   Κατεβάστε το φυλλάδιο

   Στόχοι

   Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

   1. Ορίζουν την έννοια της Εργασιακής Ευημερίας
   2. Πείθουν για τα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην εργασιακή ευημερία τόσο για τους/ις εργαζόμενους/ες όσο και για τον οργανισμό
   3. Εφαρμόζουν Ολιστικά μοντέλα ευημερίας (ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική, ψηφιακή,  σωματική ευημερία)
   4. Εντοπίζουν τα κατάλληλα εργαλεία για διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων τους
   5. Αναπτύσσουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές που συμβάλλουν στη δέσμευση της Ηγεσίας και των εργαζομένων στα προγράμματα ευημερίας 
   6. Εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων ευημερίας από την αρχή μέχρι το τέλος
   7. Διαχειρίζονται πιθανά εμπόδια και αμφισβητήσεις στην επίτευξη της εργασιακής ευημερίας
   8. Εμπνευστούν μέσα από ιδέες και παραδείγματα που εφαρμόζουν Οργανισμοί με Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα, οι οποίοι ηγούνται αυτής της νέας τάσης
   9. Επιλέγουν ή προσαρμόσουν τις δράσεις τους σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού τους
   10. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους δείκτες απόδοσης των σχετικών δράσεων και να παρακολουθούν την πρόοδο και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων ευημερίας
   11. Συνεργάζονται με συμπεριληπτική προσέγγιση, εκτιμώντας τις ανάγκες και τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων 
   12. Παρακινούν τόσο τη Διεύθυνση όσο και το προσωπικό να εμπλέκεται και να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αφορούν την εργασιακή ευημερία
   13. Αναπτύσσουν νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές, για βιωσιμότητα των προγραμμάτων ευημερίας.

   Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

   Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

   • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Διευθυντές/τριες 
   • Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών
   • Γενικούς Διευθυντές/τριες 

    Εκπαιδεύτρια

    Βίκυ Χαραλάμπους
    MSc/PhD in
    Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
    CARDET

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Περίληψη

    Ιδρυματικό Μέρος

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    4, 9 και 11 Απριλίου 2024

    9:30 – 17:30

    21 ώρες


    Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    15 Απριλίου μέχρι 14 Αυγούστου 2024

    Σε συνεννόηση με την Εταιρεία

    4 ώρες ανά οργανισμό

    Κόστος

    ΔΩΡΕΑΝ

    Τιμή: €2,500
    Επιχορήγηση ΑνΑΔ:  Χρηματοδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση

    Διεξαγωγή

    • Γενικό/Ιδρυματικό Μέρος

     Κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

     • Οι θεματικές και οι στρατηγικές που παρουσιάζονται ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
     • Η επένδυση στην εταιρική ευημερία έχει καταστεί βασική ανάγκη για τους οργανισμούς.
     • Επιστημονικά αποδεικνύεται ότι η ευζωία στον χώρο εργασίας:
      • Βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων.
      • Συμβάλλει καταλυτικά στη βιωσιμότητα των οργανισμών.
    • Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος

     Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, η Εκπαιδεύτρια/ Σύμβουλος θα διευθετήσει ατομικές συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχει συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών, που θα περιλαμβάνει:

     • Διάγνωση αναγκών – Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος
     • Ανατροφοδότηση στο Πλάνο Δράσης Εργασιακής Ευημερίας/Wellbeing Strategy
     • Καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) και ευζωίας (wellbeing metrics)

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhD) στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και Chief Wellbeing Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2023-2025), καθώς και ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει      συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas.

    Επικοινωνία

    Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

    Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης

    Continue reading

    Researcher/Trainer (Psychology, Education, Health & Wellbeing) (Freelance/Outsource collaboration)

    CARDET is the largest independent, non-profit research and development organisation in Cyprus with a strong presence in Europe and the region. At CARDET we envision a just and sustainable world where people learn and flourish. Our mission is to design innovative education and services that inspire and empower individuals and communities to thrive. We believe that education can be a powerful force for change. A large part of global problems and challenges are a result of the lack of knowledge, skill, and competencies. Our approach to education aims to have a strong social impact and help shape a better world through education, training, capacity building, awareness raising, and communication. If you want to have an impact and you are interested in working for a purpose-driven organisation, we would like to hear from you as we expand our teams with new opportunities.

    CARDET is interested in collaborating with an experienced, passionate and purpose-driven Researcher – Trainer for facilitating and executing innovative research projects and training programs in the psychology or/and education or business sector. 

    We are looking for high calibre individuals who demonstrate the following attributes

    • Fluency in English and Greek languages
    • Exceptional writing skills in English and Greek 
    • Excellent communication and organisational skills 
    • Pleasant personality with outstanding  collaboration and teamwork skills 
    • Resilience and agility
    • Excellent organisational and time management skills
    • Ability to coordinate effectively within a team
    • Creative mindset, coupled with strong problem-solving ability
    • Willingness to learn and take initiative 
    • Commitment to high quality results
    • Passion for lifelong learning 

    Main Duties and Responsibilities of the role 

    • Conduct literature reviews and articles.
    • Conduct fieldwork research (interviews, survey research, observations, focus groups).
    • Prepare data collection instruments, collect, and analyse data.
    • Develop curricula, courses, and training material for face-to-face, online, and hybrid delivery.
    • Prepare and deliver project presentations
    • Develop Educational content and training material, and propose activities for online and face-to-face learning resources.
    • Write up research work for publication in academic journals or other means of dissemination
    • Write news items such as press releases and posts on social media.
    • Review and analyse documents/papers.
    • Develop reports and project outputs.
    • Travel abroad for project meetings, events, and conferences (if necessary).
    • Ability to prepare research proposals and grant applications would be an advantage.
    • Attend partner meetings when necessary.

    Qualifications 

    • Bachelor’s degree in any of the following fields: Social Sciences, Business Administration, English Literature, Sociology, Psychology, Education, or other related fields.
    • A Master’s degree specialising in any of the following:Educational/ School Psychology, Organisational/ Work Psychology, Career Guidance, Health Psychology, Positive Psychology.
    • Previous experience in a similar position is essential.
    • Demonstrable knowledge in any of the following domains: 
     • Positive Psychology
     • Psychology Interventions
     • Education
     • Human Resources/ Leadership 
     • Health and Wellbeing
     • Instructional Design 
    • Proven track record of successfully conducting research and literature reviews, and creating educational materials.
    • PhD in any related field would be considered an asset.

    If you are excited about the prospect of a collaboration with a dynamic organisation, and eager to make a positive impact, we invite you to complete our online application form by 26th February, 2024 through the link here.

    The position will remain open until it is filled. ​All applications will be treated in strict confidence.

    Due to the large number of applications we receive, only shortlisted applicants will be contacted.

    CARDET complies with GDPR. For details about our privacy policy, visit https://www.cardet.org/privacy-policy

    CARDET is an HR Award winning, equal opportunities, disability confident, employer of choice. We have recently been accredited the Sound Industrial Relations 2014 standard. We are committed to safeguarding and are against all forms of sexual abuse and exploitation.

    Supporting the Expansion and Strategic Development of Early Childhood Education and Care in Cyprus

    Early childhood offers a critical window of opportunity to shape the trajectory of a child’s holistic development and build a foundation for their future. Afterall, it is in the earliest years of a child’s life where the foundation and capacity to learn is laid, thus making ECEC beneficial for all children, from all backgrounds. It helps to address and prevent any early skills gaps and it is also considered an essential tool to fight inequalities and educational poverty. In turn, quality, affordable and accessible ECEC also allows for increased parental workforce participation.

    The European Pillar of Social Rights states that all children have the right to affordable Early Childhood Education and Care (ECEC) of good quality. Cyprus, among other member states acknowledges the importance of providing affordable high-quality ECEC and is committed to challenging the shortcomings of the current system. Indeed,  this goal has been placed at the top of priority list through the Recovery and Reselience Plan adopted in 2021.


    To help better address the challenges, this Project aims to support Cyprus in raising the quality, affordability, accessibility and inclusiveness of ECEC, by guiding investments and reforms in the sector as outlined in the national RRP for 2021-2026. This includes a mapping to inform the expansion of facilities, development of a quality framework, and undertaking a range of evidence generation to inform a national ECEC Strategy due to be adopted by the Council of Ministers by the end of 2024.

    SwitchOff: Supporting worker’s well being during remote work

    During a typical workday people engage in a variety of activities such as arranging meetings, checking emails and so on. Such activities typically require mental effort and prolonged engagement that can lead to psychological and physiological reactions, consequently generating strain and fatigue. A key element of replenishing vital mental energy is “psychological detachment”.

    This refers to the act of mentally switching off from work during non-working hours, and requires the absence of all work-related thoughts and activities.

    The SwitchOff project aims at helping managers and VET trainers acquire the appropriate competencies and knowledge on how to facilitate recovery in the workplace and help remote workers disconnect from work and restore their personal resources (emotional, cognitive, physical) at the end of their working day.

    The SwitchOff project focuses on assisting remote workers and managers on how to effectively use ICTs and disconnect from work, during non-work hours.

    Partners will create a set of activities, including a Toolkit, training programme, an e-learning platform (including a self-evaluation tool) with rich material and practices on how to best recover from work.

    Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach

    Name/Title: School-Wide Positive Behaviour Support

    Executive Summary – Overview

    SWPBS examined the application and effects of the Positive Behaviour Support (PBS) approach in developing a supporting and positive school environment for teachers and students, through a policy experimentation conducted in schools in Finland, Cyprus, Greece and Romania. Following a systems-change approach, the project produced supportive material and offered guidance to educators and institutions to establish an inclusive non-discriminatory culture that offers socio-emotional and behavioral support to all children.   

    Background – General

    Positive Behavior Support (PBS) is an evidence-based approach that focuses on the development of an individual’s positive behaviours in a bid to pre-emptively address problematic behaviours and enhance the quality of life. PBS applications in the educational systems/schools prescribes three layers (Tiers) of support systems: Tier I aims to prevent the occurrence of problematic behaviours; Tier II involves targeted interventions to support groups of students and Tier III entails the provision of intensive and individualised support. 

    Solution – CARDET Focused

    The introduction and implementation of SWPBS first requires deep understanding of the school’s needs and adherence to SWPBS support, acknowledging the gaps, defining problematic conducts and designing a learning path and conscious interventions to shape positive behaviours. To that end, the project first carried out an in-depth Needs Analysis on the participating schools across partner countries to define the baseline, while devising intervention materials and implementations for all tiers.Utilising the findings of its research along with good practices in the field, the project team developed a comprehensive set of  training manuals and material including e-learning space, e-learning modules, and online resources, as well as designed new training materials for educators to ensure strategic implementation in schools. 

    The learning material of the project and most importantly the approaches and principles of the PBS methodology were put into practice, with the support and guidance of the researchers and trainers of the implementing partners, in schools across the implementing countries. Through that process, that entailed the training of educators and the provision of comprehensive coaching, the project was able to examine the capacity of schools to introduce the SWPBS model along with the impact it can have on the school environments. Through that process, and by using structured evaluation processes,  the project was able to track their progress and compile concrete recommendations and interventions for the effective implementation and transferability of SWPBS in school systems.  

    Results – Impact

    Having in mind that the ultimate goal of the project is on one hand to support the SWPBS approach with solid research evidence and on the other to ensure the sustainability and scalability of its implementation, the team made systematic efforts to achieve the best possible results, including:

    • The findings and recommendations of the Project and research team led to the publication of academic articles published in renowned journals and presented in highly esteemed conferences in the field of education. 
    • In Cyprus, the SWPBS framework was included in the Professional Learning program available to all public schools. 
    • CARDET and INNOVADE have ensured the systematic maintenance of the project’s online platform for more than 5 years after the project’s completion. In addition,  the Cypriot teams have developed and will continue to upgrade the Digital Collection/Desktop App in order to facilitate the teachers’ recording of the students’ progress in an easy and cost-free way.
    • Large-scale awareness campaigns including mainstream media, scientific publications and more were carried out to inform the educators of the SWPBS approach and the benefits it carries. 
    • The European Conference 2022  gathered over 100 primary schools in Cyprus, Finland, Greece and Romania to highlight the importance and benefits of creating whole-school systems for the development of social skills and the promotion of positive behaviour, exchange good practices, and strengthen the formulation of structured policies in the field.
    • Over 20 workshops were conducted with teachers, school principals, policy makers, school counselors and administrators to inform them about the SWPBS intervention’s positive impact in the schools in conjunction with a large-scale universal trainings to schools, teachers and parents for the wider scalability and acceptance of the SWPBS approach.

    Participatory Democracy Strategy

    Name/Title: The Republic of Cyprus’ Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance

    Executive Summary – Overview

    CARDET was awarded a contract by the Commissioner for the Citizen to compile the Republic of Cyprus’ Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance. For the needs of strategy, the Centre conducted in-depth research and consultations with government officials and CSOs to map the current state affairs and to identify good practices from across Europe. Following a thorough analysis of its findings, CARDET compiled  a comprehensive strategy putting forward a purposeful vision complemented by tangible objectives and steps to promote civic participation and participatory processes in Cyprus. 

    Background – General

    The process to develop Cyprus’ National Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance marks the commitment of the Republic of Cyprus to further enhance civic participation and promote collaborative, inclusive and accountable policy making. The strategy reflects and advances the values and priorities set by the European Democracy Action Plan and is in line with the citizens’ demand for greater involvement and influence in the government’s decisions. 

    Solution – CARDET Focused

    In coordination with the Commissioner for Citizen, CARDET structured and implemented a structured plan for the development of the Strategy ensuring that it will be based on concrete research on the field as well as it would be taking into consideration the input and suggestions of stakeholders. Through that process, the Center engaged several government institutions and civil society organisations, via questionnaires, interviews, strategic visioning workshops, and consultation events, to map out the existing participatory processes and actions to promote active citizenship as well as challenges and suggestions to be taken into consideration. Additionally, it studied approaches and actions implemented across Europe to identify and record best practices that could be adapted for the Cyprus context. 

    The National Strategy was compiled setting a clear vision, objectives and a proposed action plan to support and further citizens’ participation in policy shaping and implementation in the Republic. The strategy was shared with organisations and stakeholders to collect feedback and suggestions prior to being submitted and approved by the Council of Ministers. 

    Results – Impact

    The Republic of Cyprus’ Strategy for Active Citizeship and Participatory Governance was approved by the Council of Ministers in December 2022 and was presented in an official ceremony held at the Presidential Palace in January 2023. Per the parameters of the collaboration with the Commissioner of the Citizen and the action plan put forward, in charge of its implementation are the institutions of the Republic. 

    As part of its step and work towards the formulation of the strategy, CARDET produced the following:

    • A Mapping report presenting the procedures, tools and policies in place to facilitate and enable the participation of citizens in governmental institution’s decision making process. The report also lays out the challenges identified by the representatives of governmental institutions along with suggestions and propositions on the topic. 
    • A Good Practices Report, illustrating a selection of case studies and examples of innovative approaches and tools in place in European countries to support the participation of citizens and promote active citizenship. 
    • The National Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance that sets in place a comprehensive framework and vision, along with an action plan, to further active citizenship and civic participation in Cyprus.

    Supporting un-accompanied children with Family-based care and Enhanced protection

    Name/Title: Conference – Keep them Safe: Supporting unaccompanied children with family-based care and enhanced protection

    Executive Summary – Overview

    SAFE Youth’s ‘Keep them Safe’ Conference capped off the excellent work carried out by the project bringing to the fore present realities and structured responses to effectively support unaccompanied minors and children. The Conference featured influential speakers offering diverse perspectives on this important topic and served as a unique opportunity to illustrate the work and products of the project in its bid to support and empower frontline professionals, foster carers and caretakers. 

    Background – General

    Recognising the moral imperative to offer holistic support to unaccompanied migrant minors and to ensure that they are protected and aided to navigate the challenges they come across in their host country, SAFE sought to make a tangible contribution in enhancing family-based care. Through a comprehensive and structured action plan, the project developed learning materials and offered training opportunities to support frontline practitioners and professionals as well as carers to attain essential knowledge and skills to provide quality family-based care. Additionally, SAFE worked towards raising awareness and advocating for the introduction of structured national support systems and policies to safeguard the rights and further the provision of holistic sustenance to unaccompanied minors and refugee children.   

    Solution – CARDET Focused

    Joining forces with Hope for Children – CRC Policy Center, CARDET organised a full-day Conference to present and examine present realities and challenges, as well as proposed policies and steps to effectively support unaccompanied minor migrants. Featuring presentations and panel discussions, the Conference provided experts and practitioners a unique opportunity to acquaint themselves with the work and tools produced by the project, as well as engage with different perspectives on the realities and necessary steps in the field. 

    Specifically, through the workings of the Conference, the team of CARDET presented the key findings and showcased the outcomes and achievements of the SAFE project in Cyprus and in all the implementing countries. They also facilitate two panel discussions with the participation of key stakeholders and practitioners from government institutions, international entities and children rights organisations: 

    • Panel Discussion 1: ‘Supporting unaccompanied minors: Realities and Needs’ 
    • Panel Discussion 2: ‘The realities and challenges of supporting the inclusion of unaccompanied minors in Cyprus’ 

    Through the workings of the conference, participants also had the chance to raise questions, voice their views and engage in enriching discussions.   

    Results – Impact

    SAFE’s final conference hosted key stakeholders, experts and practitioners in the fields of children rights, migrant inclusion, education and social work as well as members of the general public. Specifically, to address this important matter in a well-rounded manner and spread the message further,  the conference concluded the project with:

    • Speeches, presentations and discussions with representatives of the Office of the Commissioner for Children’s Rights, the Republic of Cyprus’ Asylum Service, UNHCR Cyprus, Hope for Children CRC Policy Centre, Social Welfare Services and Cyprus’ Pedagogical Institute of the Ministry of Education, Sport and Youth. 
    • Eighty attendees including front-line workers, carers, practitioners, researchers, educators and stakeholders.  
    • A screening of the SAFE Documentary and two panel discussions offering a thorough exploration of the issues at hand
    • Significant media coverage both prior and after the conference

    Cyprus Education Summit

    Executive Summary – Overview 

    The Cyprus Education Summit is an annual high-level conference, organised by CARDET, that provides an in-depth exploration of key themes, trends and prospects in all aspects of education and training. The Conference offers the space for Education practitioners and policy makers, teachers and stakeholders to discuss and exchange views, experiences, as well as suggestions to pave the way for the introduction of structured policies and actions in the field. 

    Background – General

    The field of education and by extension the Educational system of Cyprus are undergoing profound transitions, spurred by technological advancements, evolving societal needs, and a changing global landscape. A multi-level transformation prompts new realities and bears the need to re-evaluate existing approaches and policies, as well as opportunities to ensure that students and educators alike are provided with the support and guidance needed to navigate and thrive in the new environment. This dictates the need to assess and explore ways to bridge theory with practice, foster collaboration and facilitate the formulation of comprehensive and catered propositions that put forward actionable steps towards a progressive, inclusive and future-ready education system. 

    Solution – CARDET Focused

    The Cyprus Education Summit brings together key stakeholders and policymakers with renowned academics, experts and practitioners serving as a forum for the examination of key themes, developments and aspects of education.  Each year, the summit focuses on a topic of pivotal importance within the Cyprus educational system, in particular: 

    • 2021: Digital Transformation and Digital Skills – Trends and Strategies for Lifelong Learning and Adult Education
    • 2022: The professional learning of educators – Challenges and Prospects 
    • 2023: The evaluation of students as an essential component of the educational process  

    The team of CARDET, in collaboration with its associates, develops a robust program inviting high-level speakers from Cyprus and abroad, with longstanding expertise and experience in the field,  to share their insights and experiences along with case studies in the field.  Through their presentations, they link theoretical concepts with pedagogical applications to bring to the fore empirically supported practices that align with the needs and can be effectively adopted in Cyprus’ educational system. An essential component of the Cyprus Education Summit, is to give the opportunity to the education professionals to voice their views and propositions on the field as well as raise questions to the experts and government officials participating in the processes of the summit. 

    Results – Impact

    Since its launch in 2021, the Cyprus Education Summit has established itself as the leading conference in the field of education in Cyprus. Each year, the Summit has had the pleasure of hosting, as speakers and attendees, key government officials, esteemed academics, notable education practitioners and representatives of leading educational institutions and organisations. 

    Specifically, over the years, the Summit successfully resulted in:

    • Hosting 30+ renowned speakers – government officials, policymakers, academics, researchers, educators and practitioners
    • Attracting more than 400+ participants from the whole spectrum of the educational system 
    • Producing structured reports with propositions for actionable steps and measures that can further improve the Cyprus Educational system.

    Tackling Racism in Grassroots Football

    Name/Title: TACKLE Racism in Grassroots Football

    Executive Summary 

    TACKLE’s final conference, hosted at UEFA’s Headquarters in Nyon and streamed online, was the culmination of the work and efforts of the project to generate awareness and put forward tangible interventions to make grassroots football a  welcoming space for all. Featuring speeches from legends of the game and high-level stakeholders from the field of Football and Education, the conference put to the fore the realities and challenges on the ground as well as the findings and results of the project in its bid to root racism out of football. 

    Background

    Implemented by a consortium of seven leading organisations from six European countries, TACKLE responded to the increasing calls for action to address the rising incidents of discrimination and intolerance in grassroots football. Placing grassroots football coaches and professionals at the epicentre of its response, the project sought to equip them with the knowledge and skills to serve as active agents in the fight against racism in football and society. Through the learning material developed, the training opportunities offered and its awareness activities TACKLE emphasised the universality of the sport that needs to be cherished and protected by tackling any form of intolerance. Work and actions that enabled partners to have multifaceted contributions in the field as well as draw invaluable insights and lessons that were presented in a Conference, held at UEFA’s Headquarters, crowing the completion of the project.  

    Solution 

    In close cooperation with the UEFA Foundation for Children, CARDET organised a hybrid conference at UEFA’s Headquarters in Nyon, to mark off the completion of TACKLE and showcase its work and successes. Headlined by the international football legend Clarence Seedorf, the Conference featured high-profile speakers who presented their experiences and views on the necessary actions to pave the way for football to become a catalyst in promoting inclusion, respect and acceptance in society. As part of the  Conference, CARDET’s Executive Director Charalambos Vrasidas, presented the work, key achievements and lessons learned through the work and actions of the TACKLE project. 

    Results – Impact

    TACKLE’s final Conference brought together football personalities, key experts and grassroots professionals, attracting considerable participation, both at the venue and online, as well as coverage from the media. Specifically, the Conference featured: 

    • 50 football professionals, coaches and practitioners as well as representatives of organisations and institutions working in the field of inclusion and human rights attending the event at the venue
    • The online broadcast and video of the Conference was streamed by over 15,000 users 
    • The promotion and dissemination activities of the Final Conference – media articles, social media posts, online videos –  had an approximate reach of 150,000+ individuals

    Digital, Responsible Citizenship in a Connected World

    Name/Title: DRC – Digital, Responsible Citizenship in a Connected World”

    Executive Summary – Overview 

    Basing the scope of its work and approach on the DiGComp Framework, the ‘Digital, Responsible Citizenship in a Connected World – DRC’ project worked towards infusing innovative pedagogical practices to facilitate the integration and promotion of digital citizenship skills in school and teacher education. The project produced a comprehensive package of educational material and tools, complemented by structured guides and training offerings, to educate students and teachers alike on digital citizenship skills and facilitate the promotion and integration of digital literacy and citizenship in school curricula. 

    Background – General

    In today’s increasingly interconnected and digital world, the integration of digital literacy and citizenship in school education is imperative. These concepts ensure that students not only acquire the skills necessary to responsibly navigate the digital realm, but also promote ethical behavior online, encouraging respectful engagement and counteracting cyberbullying. When woven into education, digital literacy and citizenship also prepare students for future professional landscapes, as well as empower them to be responsible digital citizens capable of leveraging technology for positive change in society. In addition, these principals help pave the way for the educational systems to address and tackle disparities in skills, that often are the underlying factors that foster inequalities.  

    Solution – CARDET Focused

    Led by CARDET and implemented in four EU countries by a consortium of five organisations, DRC took a multifaceted approach to educate and enhance teachers’ and students’ digital citizenship skills.

    Specifically, having examined and documented the existing needs and realities in the field, the consortium designed a pedagogical framework and e-Toolkit for Digital Citizenship education. Furthermore, it produced a Curriculum and Guide to build up the knowledge and skills of educators in designing, implementing and evaluating learning activities to elevate their students’ digital skills. The educational resources of the project were complemented by a Digital Citizenship App, in the form of an interactive gamified learning environment, through which primary schools can explore fundamental aspects of digital citizenship, covering the five digital competence areas of DigComp framework.  

    Most importantly, the initiative focused on engaging and collaborating with key educational stakeholders and schools in the implementing countries to set the foundations for the structured introduction of digital citizenship programs in school curricula that are aligned with the DigComp framework. Over the course of the project, CARDET collaborated closely with the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth  and the Cyprus Pedagogical Institute to facilitate the transfer of the work and resources of the DRC in schools and to effectively engage education policymakers, teachers, parents and students. The Centre also played an instrumental role in the development and delivery of its Digital Literacy and Citizenship Guide for teachers in both online and face-to-face format and the development of the Digital Gamified Mini Games. 

    Results – Impact

    Operating on the basis of a structured and comprehensive work plan that entailed the implementation of all its actions in overlapping phases incorporating research and analysis, design and development the project team successfully completed DRC’s objectives. With the support and guidance of CARDET’s project management team and experts, with the completion of the project team, the implementing consortium has expertly completed all its tasks that enabled the: 

    • Engagement of 15,000 educators, community members, policymakers, training providers and stakeholders
    • Compilation of a Transnational State of the Art report on ‘Digital Citizenship Profile/identity in schools’
    • Design of a Pedagogical Framework and the development of an e-Toolkit on Digital Citizenship
    • Creation of the Digital Literacy and Citizenship Guide for Teachers
    • Development and Evaluation of the Digital Citizenship Programme and Curricula on digital literacy
    • Development of a Digital Citizenship App – gamified learning environment
    • Delivery of workshops to students (ages 6-12) in the implementing countries
    • Offering of a certified training to teachers