Skip to main content

Corporate Wellbeing Strategy: Από συστημικές στρατηγικές σε αποτελεσματικά ολιστικά πλάνα δράσης

Corporate Wellbeing Strategy: Από συστημικές στρατηγικές σε αποτελεσματικά ολιστικά πλάνα δράσης

Περιγραφή

Το 100% επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης “Corporate Wellbeing Strategy“, παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πρακτική καθοδήγηση σε Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη για τη διαμόρφωση κουλτούρας ευημερίας στους Οργανισμούς τους. Οι συμμετέχοντες/ούσες θα λάβουν πολύπλευρη στήριξη μέσω εργαστηρίων και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής για να είναι σε θέση να αναλάβουν στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο στη δημιουργία ασφαλών και παραγωγικών χώρων εργασίας.

Αξιοποιώντας καλές πρακτικές εκπαίδευσης, τη μελέτη περιπτώσεων και ομαδικές συζητήσεις , το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετέχοντων/ούσων προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή εμπειριών και την αμοιβαία μάθηση.

Θα παρουσιαστούν επίσης τρία τεκμηριωμένα μοντέλα για την ευημερία εντός των οργανισμών:

 • το “SA Surgeon General’s Framework”, 
 • το Thrive at Work Assessment Tool και 
 • το Workplace Wellbeing Perma, τα οποία ενισχύουν την εργασιακή ευημερία.

   Οι θεματικές και οι στρατηγικές που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η επένδυση στην Εταιρική Ευημερία έχει καταστεί βασική ανάγκη για τους οργανισμούς. Η ευζωία στον χώρο εργασίας βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων και συμβάλλει στη βιωσιμότητα των οργανισμών, ενώ διασφαλίζει την προσέλκυση και διατήρηση του ταλαντούχου προσωπικού.

   Στόχοι

   Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

   1. Ορίζουν την έννοια της Εργασιακής Ευημερίας
   2. Πείθουν για τα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην εργασιακή ευημερία τόσο για τους/ις εργαζόμενους/ες όσο και για τον οργανισμό
   3. Εφαρμόζουν Ολιστικά μοντέλα ευημερίας (ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική, ψηφιακή,  σωματική ευημερία)
   4. Εντοπίζουν τα κατάλληλα εργαλεία για διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων τους
   5. Αναπτύσσουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές που συμβάλλουν στη δέσμευση της Ηγεσίας και των εργαζομένων στα προγράμματα ευημερίας 
   6. Εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων ευημερίας από την αρχή μέχρι το τέλος
   7. Διαχειρίζονται πιθανά εμπόδια και αμφισβητήσεις στην επίτευξη της εργασιακής ευημερίας
   8. Εμπνευστούν μέσα από ιδέες και παραδείγματα που εφαρμόζουν Οργανισμοί με Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα, οι οποίοι ηγούνται αυτής της νέας τάσης
   9. Επιλέγουν ή προσαρμόσουν τις δράσεις τους σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού τους
   10. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους δείκτες απόδοσης των σχετικών δράσεων και να παρακολουθούν την πρόοδο και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων ευημερίας
   11. Συνεργάζονται με συμπεριληπτική προσέγγιση, εκτιμώντας τις ανάγκες και τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων 
   12. Παρακινούν τόσο τη Διεύθυνση όσο και το προσωπικό να εμπλέκεται και να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αφορούν την εργασιακή ευημερία
   13. Αναπτύσσουν νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές, για βιωσιμότητα των προγραμμάτων ευημερίας.

   Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

   Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

   • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Διευθυντές/τριες 
   • Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών
   • Γενικούς Διευθυντές/τριες 

    Εκπαιδεύτρια

    Βίκυ Χαραλάμπους
    MSc/PhD in
    Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
    CARDET

    Περίληψη

    Ιδρυματικό Μέρος

    Λευκωσία
    Δια ζώσης & Διαδικτυακά

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης: 15/10 & 24/10/2024
    Διαδικτυακά: 17/10 & 22/10/2024

    Διαζώσης: 9:30 – 17:30
    Διαδικτυακά: 9.00-12:45

    21 ώρες


    Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

    25 Οκτωβρίου 2024 μέχρι 24 Φεβρουάριος 2025

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    Σε συνεννόηση με την Εταιρεία

    4 ώρες ανά οργανισμό


    Ιδρυματικό Μέρος

    Λεμεσός
    Δια ζώσης & Διαδικτυακά

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης: 06/11 & 14/11/2024
    Διαδικτυακά: 07/11 & 12/11/2024

    Διαζώσης: 9:30 – 17:30
    Διαδικτυακά: 9.00-12:45

    21 ώρες


    Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

    15 Νοεμβρίου 2024 μέχρι 14 Μαρτίου 2025

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    Σε συνεννόηση με την Εταιρεία

    4 ώρες ανά οργανισμό

    Κόστος

    ΔΩΡΕΑΝ

    Τιμή: €2,500
    Επιχορήγηση ΑνΑΔ:  Χρηματοδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση

    Διεξαγωγή

    • Κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

     • Οι θεματικές και οι στρατηγικές που παρουσιάζονται ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
     • Η επένδυση στην εταιρική ευημερία έχει καταστεί βασική ανάγκη για τους οργανισμούς.
     • Επιστημονικά αποδεικνύεται ότι η ευζωία στον χώρο εργασίας:
      • Βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων.
      • Συμβάλλει καταλυτικά στη βιωσιμότητα των οργανισμών.
    • Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, η Εκπαιδεύτρια/ Σύμβουλος θα διευθετήσει ατομικές συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχει συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών, που θα περιλαμβάνει:

     • Διάγνωση αναγκών – Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος
     • Ανατροφοδότηση στο Πλάνο Δράσης Εργασιακής Ευημερίας/Wellbeing Strategy
     • Καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) και ευζωίας (wellbeing metrics)

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhD) στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και Chief Wellbeing Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2023-2025), καθώς και ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει      συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas.

    Επικοινωνία

    Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

    Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης