Skip to main content

Month: May 2018

Πόσο καλά γνωρίζεις ελληνικά; Μάθε παίζοντας!

Στο πλαίσιο του έργου ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ, το οποίο προσφέρει μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ανήλικους ΥΤΧ, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία από παιγνιώδεις γλωσσικές δραστηριότητες, όπως κουίζ και ασκήσεις αντιστοίχισης, για δύο γλωσσικά επίπεδα.

Το υλικό, το οποίο έχει αναθεωρηθεί, είναι πλέον προσβάσιμο εκτός από την ιστοσελίδα του έργου και μέσω μίας ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη σε Android συσκευές. Η εφαρμογή προσφέρει πληροφορίες γιατους φορείς υλοποίησης του έργου, το χρονοδιάγραμμα, τις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες, όπως, επίσης και την ύλη που καλύπτουν τα γλωσσικά μαθήματα.

Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή εδώ.

Πρόσκληση για το Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης MEDIS

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης που διοργανώνει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο CARDET σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Hope for Children» CRC Policy Centre, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «MEDIS». Το έργο ασχολείται με την ενίσχυση και εδραίωση της κοινωνικής ένταξης στα σχολεία, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην τοπική γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο πλαίσιο.

Η πρώτη συνάντηση της επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στις 14:00 μ.μ., με υπολογιζόμενη διάρκεια 3 ωρών. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Classic Hotel στη Λευκωσία. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, το οποίο θα γίνει στα ελληνικά.

Σε μεταγενέστερη φάση του έργου θα πραγματοποιηθούν 2 πιλοτικές εφαρμογές σε 90 σχολεία από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Όσο αφορά τις πιλοτικές εφαρμογές θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο οργανισμός CARDET θα παρέχει 100 Ευρώ σε κάθε σχολείο για τα λειτουργικά του έξοδα.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο kyriaki.yiakoupi@cardet.org και στο shahbenderian.c@uncrcpc.org, μέχρι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2018.

4th Partner Meeting in Northern Ireland for the MEET project

CARDET participated in the fourth partner meeting of the MEET project, from Tuesday 13th to Thursday 15th March 2018. The meeting took place in the city of Newry (Northern Ireland) and was hosted by the “Early Years” organisation. Representatives from Specchio Magico (Italy), who are leading the project, also attended the final meeting and educational visits.

The MEET project’s main objective is to offer children an innovative approach to learning in order to enhance their learning development. This attempt is being supported by teachers, nursery/pre-primary schools and parents. Specifically, the partners of the project are currently running implementation sessions in centres of Early Childhood Education and Care for children aged 3-5, to test the “MEET Online Tool” and help children of all abilities to improve their understanding of early mathematical concepts. Partners from Cyprus, Spain and Italy, have shared their experiences with the pilot sessions and discussed about the teachers’ feedback and recommendations for improvement. In addition, the partners discussed about the remaining tasks until the end of the project, the final conference of the project, which is estimated to take place in October 2018; and made all the necessary decisions for completing the project.

The consortium of the MEET project also visited the “Newry Early Years Children and Family Centre”, the ‘Windsor Hill Primary School”, the “Clanrye Group” at Slieve Gullion Forst Park and the “Sticky Fingers Imaginarium”. The partners had the opportunity to take indoors and outdoors tours at the venues, attended detailed presentations provided by their staff and engaged in activities with children. The project is expected to be completed in October 2018.

Updated Catalogue of Free Digital Resources for Migrants

The Directorate General Joint Research Centre (DG JRC) of the European Commission commissioned the “Study on MOOCs and free digital learning for inclusion of migrants and refugees.” In this study a catalogue of free digital learning initiatives targeted to develop the skills needed by migrants and refugees in EU countries was produced. A follow up study was recently launched with the aim of updating the catalogue and make it more comprehensive. This new phase of the study was commissioned to a team of researchers led by Dr. Charalambos Vrasidas and the international research center CARDET.

The online catalog will be updated periodically as new initiatives become available. We are in the process of collecting initiatives and resources that relate to the subject of the study. Results from the study will support the Directorate General of Education and Culture of the European Commission with evidence for the development of relevant policies in the field of open and inclusive education.

If you participated or if you are aware of any initiative that uses Free Digital Learning, (e.g. MOOCs, online courses, online handbooks, mobile apps, games, or other digital resources) to help refugees and migrants develop their skills and support their integration, please contact us.

The final report of the first study and the current catalogue of initiatives can be accessed here.