Skip to main content

Παρουσίαση της νέας εργαλειοθήκης για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων

09/05/2019
Παρουσίαση της νέας εργαλειοθήκης για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων

Το Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, προσφέρει δωρεάν μία νέα εργαλειοθήκη που απευθύνεται σε άτομα που χαράσσουν πολιτική και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη.

Το YEIP υλοποιείται από 18 εταίρους σε επτά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία) και σε τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολεία, πανεπιστήμια, σωφρονιστικά καταστήματα, διαδίκτυο). Οι στόχοι είναι η δημιουργία και ο πρακτικός έλεγχος ενός καινοτόμου μοντέλου παρέμβασης, η εκπαίδευση, καθώς και η εφαρμογή ενός εργαλείου, με βάση τις αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης, της θετικής ψυχολογίας και του Μοντέλου Καλής Ζωής.

Απώτερος στόχος του YEIP είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία για την πρόληψη των παραγόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν τους νέους στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από θεωρητικά μοντέλα, ταινίες βίντεο, εργαλεία αναστοχασμού και εξωτερικούς πόρους, και περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: κατανόηση του φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, θετική ψυχολογία και Μοντέλο Καλής Ζωής, ανταπόκριση στους νέους και προώθηση της συμμετοχής στους με γνώμονα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσω της διευθέτησης συγκρούσεων και της κριτικής σκέψης.

Ο Δρ. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και Διευθυντής του ιδρύματος IARS και Συντονιστής Υλοποίησης του YEIP, δήλωσε: «Η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός που οδηγούν σε βίαιες συμπεριφορές μας απασχολούν ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ιδίως ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στους νέους. Σε όλη την Ευρώπη και στα γειτονικά της κράτη υπάρχει ανάγκη για την επίδειξη ηγετικού πνεύματος και αποφασιστικότητας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η περιθωριοποίηση των νέων ανθρώπων, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο, η εργαλειοθήκη θα λειτουργήσει ως βάση για την επίτευξη συστημικής αλλαγής, τόσο στο εθνικό επίπεδο, όσο και σε εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζοντας τους νέους ανθρώπους στο επίκεντρο της διαδικασίας πολιτικής επιρροής, επιτυγχάνουμε αποφάσεις που βασίζονται σε έγκυρες πληροφορίες. Μόνο μέσα από αυτή την προσέγγιση μπορούμε να επιτύχουμε πραγματική κοινωνική ένταξη των νέων».

Η Julia Patz, Μέλος του Youth Advisory Board του IARS, ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον να έχουμε μια εργαλειοθήκη για νέους ανθρώπους, η οποία φτιάχτηκε από άλλους νέους ανθρώπους. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί δεν ρωτούν τους ανθρώπους που θα λάβουν την όποια βοήθεια τι πιστεύουν οι ίδιοι πως πρέπει να αλλάξει ώστε οι ζωές τους να γίνουν καλύτερες. Η εργαλειοθήκη του YEIP φτιάχτηκε ακούγοντας τους νέους και προωθώντας τη συμμετοχή τους μέσα από το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακριβώς για να εξυπηρετεί τους νέους και να ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους. Οι νέοι βρέθηκαν εξαρχής στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης του YEIP, με αποτέλεσμα η εργαλειοθήκη να είναι πρωτοποριακή από αυτή την άποψη».

Στο πλαίσιο του YEIP οι νέοι τέθηκαν επικεφαλής της δημιουργίας πολλών νέων εργαλείων. Έχοντας ενεργό ρόλο στο ερευνητικό σκέλος, και συζητώντας ομαδικά τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις προτάσεις τους, μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Αυτή η επιλογή υπήρξε το αποτέλεσμα μιας αντιστροφής της μέχρι σήμερα υφιστάμενης τάσης και αποσκοπεί στη δημιουργία πολιτικών πρόληψης που θα ταιριάζουν περισσότερο στους νέους.

YEIP is developed in response to the Call for proposals EACEA No 34/2015 Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for policy innovation – [European policy experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by high-level public authorities]. The project is co-funded under Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9. [582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICY]

Website

http://yeip.org

Target Groups

2, 9

Education Level

1, 2, 3, 4, 8, 9