Skip to main content

CARDET supports educational partnerships with schools in Africa through the EAThink project

29/06/2018
CARDET supports educational partnerships with schools in Africa through the EAThink project

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

A fruitful teacher exchange visit took place between the 12th and 15th December 2016 in Senegal as part of EAThink, a 14-partner project co-funded by the European Union and coordinated in Cyprus by CARDET. An educational tutor from CARDET and a two-member delegation of Cypriot primary school teachers, Mr. Panagiotis Christodoulou from the Regional Primary School of Kouklia and Mr. Theophanis Hadjianastasiou from the Regional Primary School of Maroni-Psematismenos, joined an international group of teachers and tutors from Senegal, Croatia, France, Portugal, Romania and Italy in a 4-day exchange in Senegal on educational methods and experiential learning activities aiming at the promotion of sustainable development education in their schools.

The teachers had the opportunity to present their involvement and participation in the EAThink project, interact with their European and African colleagues and increase their knowledge on alternative production food systems in the developing countries. In special workshops, the participating teachers also presented Global Learning Modules which were pilot implemented in their schools, played the sustainable fishing team game which proved to be an effective teaching tool in engaging students at the French context and shared ideas on how to improve the communication and exchange among schools through the EAThink blog.

Furthermore, teachers benefited from visits in two secondary schools. They visited the CEM Scat Urbam in Dakar and the CEM Macodou Kanghe Sall in Kebemer, where they were informed about the schools’ history, staff, structure and challenges and briefly watched selected classes in English, French, Mathematics and Physics. In addition, the group visited the central micro-gardens of Dakar, a sustainable project for the local urban production of organic fruits and vegetables.

It is noteworthy that through the exchange visit in Senegal the European teachers better understood the complexity of African countries and had direct contacts with their peers in Senegal. Based on the EAThink experience, CARDET aspires to support the development efforts in Africa by facilitating the creation of sustainable educational partnerships or even twinning programmes between schools from Cyprus, Europe and Africa involving teachers and students as well.

Μια ιδιαίτερα εποικοδομητική επίσκεψη εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε από τις 12 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016 στη Σενεγάλη στο πλαίσιο του έργου EAThink, ενός έργου με 14 εταίρους που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που στην Κύπρο συντονίζει το CARDET. Ένας εκπαιδευτής από το CARDET και διμελής αντιπροσωπεία Κύπριων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Παναγιώτης Χριστοδούλου από το Περιφερειακό Δημοτικό Κουκλιών και ο κ. Θεοφάνης Χατζηαναστασίου από το Περιφερειακό Δημοτικό Μαρωνίου-Ψεματισμένου, συμμετείχαν στη διεθνή ομάδα εκπαιδευτικών από τη Σενεγάλη, την Κροατία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία στην τετραήμερη εκπαιδευτική αποστολή στη Σενεγάλη όπου και έγιναν εργαστήρια για εκπαιδευτικές μεθόδους και βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες με μακροπρόθεσμο στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης αειφόρου ανάπτυξης στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες του EAThink στις οποίες συμμετείχαν τα σχολεία τους, να αλληλεπιδράσουν με Ευρωπαίους και Αφρικανούς συναδέλφους τους και να μάθουν περισσότερα για τα εναλλακτικά συστήματα παραγωγής τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε ειδικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν επίσης τις Ενότητες Παγκόσμιας Εκπαίδευσης που πιλοτικά εφάρμοσαν στα σχολεία τους, έπαιξαν το ομαδικό παιχνίδι για την αειφόρο αλιεία (που αποδείχθηκε ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο διδασκαλίας στη Γαλλία) και αντάλλαξαν ιδέες για τη βελτίωση της επικοινωνίας και των ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων μέσω του blog του EAThink.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν από επισκέψεις σε δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το σχολείο CEM Scat Urbam στο Ντακάρ και το CEM Macodou Kanghe Sall στο Kebemer, όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία, το προσωπικό, τη δομή, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες των σχολείων και παρακολούθησαν για λίγο μαθήματα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Μαθηματικά και στη Φυσική. Επιπλέον, η ομάδα επισκέφθηκε τους κεντρικούς μικρο-κήπους του Ντακάρ, ένα βιώσιμο έργο για την τοπική αστική παραγωγή βιολογικών φρούτων και λαχανικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την επίσκεψη στη Σενεγάλη οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί κατανόησαν καλύτερα την πολυπλοκότητα των αφρικανικών χωρών και είχαν άμεσες επαφές με συναδέλφους τους στη Σενεγάλη. Βασιζόμενο στην εμπειρία από το EAThink, το CARDET φιλοδοξεί να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης στην Αφρική διευκολύνοντας τη δημιουργία βιώσιμων εκπαιδευτικών συμπραξιών ή ακόμα και προγράμματα αδελφοποίησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από σχολεία της Κύπρου, της Ευρώπης και της Αφρικής.

This publication has been produced with the support of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. “EAThink2015” [Project Number: DCI-NSAED/2014/349-033]

Target Groups

1, 2, 4

Education Level

2, 3