Skip to main content

«Ένα δις νέες θέσεις εργασίας θα απαιτηθούν στα επόμενα δέκα χρόνια»

02/07/2018
«Ένα δις νέες θέσεις εργασίας θα απαιτηθούν στα επόμενα δέκα χρόνια»

Ενδιαφέρον διεθνές συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την Eκπαίδευση Ενηλίκων

Πηγή: Paideia-News

Στα ερχόμενα δέκα χρόνια θα απαιτηθούν παγκοσμίως ένα δισεκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως ψηφιακά επαγγέλματα, ρομποτική, ή ακόμα και στην παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε συνταξιούχους, ενώ οι νέες θέσεις θα έχουν ορισμένα ωφελήματα, που σήμερα δεν υπάρχουν, όπως για παράδειγμα εύκαμπτο ωράριο, περισσότερες ημέρες άδειας τον χρόνο, καλύτερη εκπαίδευση, πιο άνετοι χώροι εργασίας, κοκ.

Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα όσα επισημάνθηκαν στο διήμερο 10ο Διεθνές Συνέδριο «Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης 2017» με θέμα: «Πολιτικές και Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Παιχνιδοποίηση και Επιχειρηματικότητα», που διεξήχθη στις 12 και 13 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη Μακεδονίτισσα. Το Διεθνές Συνέδριο διοργάνωσαν με εξαιρετική επιτυχία το Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET), σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το International Council for Educational Media και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δυο Ευρωπαϊκών έργων Erasmus+, συγκεκριμένα του έργου “EntrInnO: Online Game for Entrepreneurship and Innovation” και του έργου “DIMA – A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies”.

Στο μήνυμα του προς τους Συνέδρους, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Καδής, επισήμανε πως το Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ “DIMA-Developing Implementing and Monitoring Adult Education Strategies” συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ υπέδειξε πως η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία που συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. «Η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, άτομα με χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ή άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό», πρόσθεσε.

Η Δρ Νίκη Παπαδοπούλου-Παπά, Προϊσταμένη του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τόνισε πως η εκπαίδευση ενηλίκων αναδεικνύεται ως η πιο σημαντική ίσως πρόκληση για τον ρόλο που έχει να διαδραματίσει για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των σημείων αναφοράς της ΕΕ που αφορούν στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση και την προώθηση των νέων προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων για την περίοδο 2015-2020.

«Είναι επείγουσα η ανάγκη για ευκαιρίες στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας για τους νέους ανθρώπους λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη διεθνή αγορά εργασίας, που σε δέκα χρόνια θα απαιτήσει παγκοσμίως περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Αν πάντως δεν μπορείς να βρεις δουλειά, δημιούργησε μία μόνος σου», τόνισε ο εκ των βασικών ομιλητών του Συνεδρίου κ. Δημήτρης Χατζησοφόκλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Innovade Ltd. Πρόσθεσε πως πρέπει «να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση, που διδάσκει δεξιότητες επιχειρηματικότητας σε μια διευρυμένη ομάδα ατόμων».

Ο Δρ Χαράλαμπος Βρασίδας, Kαθηγητής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Εκτελεστικός Διευθυντής του CARDET, ανέλυσε το ρόλο που η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική στρατηγική της ΕΕ, την ανεργία και τη βελτίωση της επαγγελματικότητας, ενώ ο κ. Michael Kenny, καθηγητής του Πανεπιστημίου Maynooth της Ιρλανδίας, αναφέρθηκε στις «Τάσεις, Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην ΕΕ». Επισημαίνοντας πως «η ζωή είναι μια συλλογή από εμπειρίες».

Στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου διεξήχθησαν Εργαστήρια, με θέματα όπως «Παίζοντας με την αρχαία Ελληνική ποίηση», «Εργαλεία Μάθησης για την Υγεία», «Από την Ιδέα στις Επιχειρήσεις», «Εκπαίδευση Ενηλίκων για Επαγγελματική Ανάπτυξη», κλπ.

These projects have been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [ENTRINNO Project Number: 2015-1-CY01-KA204-011868] [DIMA Project Number:2015-1-CY01-KA204-011850]

Target Groups

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14

Education Level

5, 7, 8