Περιγραφή

Το καινοτόμο αυτό σεμινάριο, που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, θα προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση για την εφαρμογή μοντέρνων πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση της δέσμευσης και ψηφιακής ένταξης όλων των εργαζομένων, καθώς και για την αντιμετώπιση του χαμηλού ηθικού, της έλλειψης κοινωνικής σύνδεσης και άλλων προκλήσεων που έχει επιφέρει η απότομη μετάβαση στην υβριδική εργασία.

Ένα σεμινάριο ειδικά διαμορφωμένο για διευθυντές/τριες και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού που επιθυμούν να αποκτήσουν ή και να ανανεώσουν τις δεξιότητες και γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υβριδικών μοντέλων εργασίας. Αφορά, επίσης, οργανισμούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ομαλή μετάβαση σε ένα υβριδικό εργασιακό περιβάλλον και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους.

Στόχοι

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 1. Καθορίζουν τους σωστούς παράγοντες επιτυχίας για την υβριδική εργασία
 2. Απαριθμούν τα οφέλη της υβριδικής εργασίας
 3. Αξιολογούν τους ρόλους και τις προτιμήσεις της ομάδας για να σχεδιάζουν τη σωστή ευέλικτη ρύθμιση εργασίας
 4. Διαχειρίζονται την απόδοση όλων των εργαζόμενων τους (είτε εργάζονται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως) για να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να φέρνουν αποτελέσματα
 5. Εφαρμόζουν αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας σε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας
 6. Διαχειριστούν τα εμπόδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να προκαλέσει η υβριδική εργασία
 7. Αναπτύσσουν υβριδικές ομάδες που εργάζονται όμως συνεργατικά με γνώμονα την παραγωγικότητα του οργανισμού
 8. Σχεδιάσουν στρατηγικές και δράσεις για ενίσχυση της ευτυχίας για όλους τους εργαζόμενους τους.
 9. Εφαρμόσουν πρακτικές για επικοινωνία, κοινωνική σύνδεση, δέσμευση, ευημερία και αναγνώριση του υβριδικού προσωπικού
 10. Να οικοδομούν εμπιστοσύνη και ασφάλεια μεταξύ των εργαζομένων και των ομάδων εργασίας για την επιτυχή διατήρηση των υβριδικών ρυθμίσεων εργασίας.
 11. Βελτιώσουν την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης και της επικοινωνίας των υβριδικών ομάδων
 12. Συνθέτουν ένα δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον υβριδικής εργασίας
 13. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της υβριδικής ομάδας τους χρησιμοποιώντας τους σωστούς παράγοντες επιτυχίας και δείκτες απόδοσης (KPIs)
 14. Σχεδιάσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο υβριδικής εργασίας για μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως και δια ζώσης εργασίας

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διευθυντές/τριες
 • Coaches
 • Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών
 • Γενικούς Διευθυντές/τριες
 • Στελέχη που εργάζονται σε/ή επιθυμούν να υιοθετήσουν υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Στοιχεία Εκπαιδευτριών

Βίκυ Χαραλάμπους

Βίκυ Χαραλάμπους

MSc/PhD in Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
CARDET
Κική Καλλή

Κική Καλλή

BA in Psychology and Human Resources Management MA in Human Resources Management HR Manager,
CARDET

Περίληψη

Ιδρυματικό Μέρος

Ελληνική γλώσσα

Δια ζώσης

3 και 16 Μαΐου 2023

9:00 – 12:30

10 Μαΐου 2023

9:00 – 16:00

12 ώρες

Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

Ελληνική γλώσσα

Δυνατότητα online (zoom) ή δια ζώσης

17 Μαΐου μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2023

Σε συνεννόηση με την Εταιρεία

4 ώρες

Κόστος

ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή: €1360 + ΦΠΑ (€258.40)
HRDA subsidy: €1360
Τελικό Κόστος συμμετοχής: ΦΠΑ (€258.40)
* Να σημειωθεί πως και το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Κατεβάστε το φυλλάδιο Δήλωση ενδιαφέροντος

Διεξαγωγή

Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, οι Εκπαιδεύτριες / Σύμβουλοι θα διευθετήσουν ατομικές συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχουν συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών.

Η ατομική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, με στόχο την ενίσχυσης της παραγωγικότητας στο υβριδικό τους εργασιακό περιβάλλον. Μέσω αυτής της ατομικής εστιασμένης συζήτησης, κάθε οργανισμός μπορεί να σχεδιάσει συγκεκριμένα πρακτικά βήματα που αφορούν την στρατηγική υβριδικής εργασίας και το πλάνο δράσης, πιο επικεντρωμένο πλέον στις πραγματικές του ανάγκες και βασικές προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, με την παροχή της εξατομικευμένης συμβουλευτικής, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσουν τα δυνατά στοιχεία αλλά και τις ανάγκες βελτίωσης που εντοπίζονται στον οργανισμό τους
 • Να εμπλουτίσουν/αναθεωρήσουν την στρατηγική υβριδικής εργασίας που δημιούργησαν στο πλαίσιο της ιδρυματικής κατάρτισης
 • Συσχετίζουν μεθόδους μέτρησης των σχετικών δράσεων
 • Αποφασίσουν ποιες μεθόδους μέτρησης δράσεων να υιοθετήσουν

Κατά τη διάρκεια του γενικού/ιδρυματικού μέρους του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

 • Μετάβαση στο Υβριδικό μοντέλο εργασίας – Οφέλη και προκλήσεις
 • Αξιολόγηση αναγκών σε Υβριδικό μοντέλο εργασίας (quick audit)
 • Εργαλεία και μέθοδοι για ανάλυση αναγκών και σχεδιασμός διαφορετικών μοντέλων υβριδικής εργασίας
 • Σχεδιασμός Υβριδικής Ρύθμισης της ομάδας
 • Αναδιαμόρφωση Υβριδικού γραφείου
 • Δημιουργία κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς
 • Σχεδιασμός πολιτικής υβριδικής εργασίας (Hybrid Work Policy)
 • Εφαρμογή κατάλληλων μέσων επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική διασύνδεση
 • Διατήρηση ανθεκτικότητας σε δύσκολους καιρούς
 • Δέσμευση, ευζωία και ψηφιακή ευημερία υβριδικών ομάδων
 • Mentoring scheme και onboarding σε υβριδικό μοντέλο εργασίας
 • Αποτελεσματική Ηγεσία Υβριδικών ομάδων
 • Δεξιότητες για διοίκηση διασκορπισμένων ομάδων
 • Διατήρηση υψηλής παραγωγικότητας και διαχείριση απόδοσης σε υβριδικές ομάδες
 • Εκτίμηση και Αναγνώριση υβριδικών ομάδων
 • Ψηφιακές δεξιότητες για διαχείριση υβριδικών ομάδων
 • Φυσικός χώρος εργασίας και ψηφιακή ένταξη
 • Αποτελεσματική οργάνωση των υβριδικών συναντήσεων
 • Εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ φυσικά διαχωρισμένων εργαζομένων
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υβριδικής ομάδας
 • Καθορισμός παραγόντων επιτυχίας και KPIs
 • Πλάνο δράσης για στρατηγικό μετασχηματισμό
 • Πρακτικά βήματα για τη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού και ευχάριστου υβριδικού εργασιακού περιβάλλοντος

Στοιχεία Εκπαιδευτριών

Βίκυ Χαραλάμπους

Η εκπαιδεύτρια Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas.

Κική Καλλή

Η εκπαιδεύτρια Κική Καλλή, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑ) καθώς και πτυχίο συνδυασμένων σπουδών Ψυχολογίας και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΒΑ). Κατέχει άνω των 1.200 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑΝΑΔ (ΣΕΠ 003599). Έχει εκτεταμένη διεθνή σταδιοδρομία σε όλους τους τομείς της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με πείρα 25 ετών σε διάφορους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών όπως της PwC, TSYS, Amdocs και British American Tobacco Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ άλλων).

Εργάστηκε επίσης ως Λέκτορας για το CIM (Cyprus Institute of Marketing) παραδίδοντας την Ενότητα Διεύθυνσης Ανθρώπινου της ύλης του Μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ του London Southbank University σε φοιτητές/τριες της ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-13.

Είναι Ομότιμο μέλος τους Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο διετέλεσε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2008-2013) και μέλος επίσης του Chartered Institute of Personnel & Development του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως HR Manager/Trainer στον οργανισμό CARDET παρέχοντας ταυτόχρονα κατάρτιση και συμβουλευτική σε θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANAD

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης