Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη μεθοδολογία STEM και STEAM και τη δημιουργία δραστηριοτήτων βασισμένων σε εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών διαθεματικά. Μέσω της προσέγγισης αυτής ενισχύεται η ερευνητική δραστηριότητα στην τάξη, στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης, καλλιεργείται η κριτική σκέψη αξιοποιώντας επιστημονικές πρακτικές και προωθείται η διεπιστημονικότητα.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν, συγκρίνουν και αξιολογούν τα βασικά βήματα στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Μαθηματικών
 2. Συνοψίζουν τις τρέχουσες θεωρίες μάθησης και εννοιολογικής ανάπτυξης σε περιβάλλον Εκπαίδευσης STEM, και τις επιπτώσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών
 3. Εφαρμόζουν τεχνικές διερεύνησης μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός project στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης STEM (project-based investigations in STEM classrooms)
 4. Αναλύουν τις μετρήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές
 5. Δημιουργούν το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων
 6. Προετοιμάζουν ημερήσια σχέδια μαθήματος τα οποία προκαλούν τη δημιουργικότητα (κρίση, φαντασία, εφευρετικότητα, σχεδιασμός, μεθοδικότητα) των μαθητών μέσω της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων
 7. Εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ερευνητικά project που βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα και περιλαμβάνουν διαδικασίες σχεδιασμού, έρευνας, επίλυσης προβλημάτων και λήψη αποφάσεων

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικών σχολείων για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους στην εκπαιδευτική μεθοδολογία STEM και STEAM.

Εκπαιδευτής

Αλέξανδρος Ταμπάκης

Αλέξανδρος Ταμπάκης

Physicist, MA in
Lifelong Learning Project Manager,
CARDET

Περίληψη

Διαδικτυακό Μέρος

Ελληνική γλώσσα

Online (ZOOM)

Θα ανακοινωθούν σύντομα νέες ημερομηνίες

Διαδραστικό Μέρος

Ελληνική γλώσσα

Πανεπιστημίο Λευκωσίας

Κόστος

Τιμή: €385.00 + ΦΠΑ (€73.15)
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €306.00
Τελικό κόστος συμμετοχής: €152.15
* Να σημειωθεί πως και το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Διεξαγωγή

Κατά το Διαδικτυακό μέρος του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

 • Εισαγωγή στην επιστημονική μέθοδο και πώς αυτή μπορεί να εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η τεχνική της διερώτησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Μεθοδολογία STEM και η χρήση της στο σχολικό περιβάλλον
 • Διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας STEM
 • Μεθοδολογία σχεδίασης διδακτικών ενοτήτων / φύλλων εργασίας προσαρμοσμένων στη μεθοδολογία STEM
 • Ρομποτική και προγραμματισμός, κατασκευές από φυσικά υλικά
 • Παραδείγματα διδακτικών ενοτήτων, φύλλων εργασίας
 • Καλές πρακτικές χρήσης μεθοδολογίας STEM στην τάξη
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας που εντάσσεται στους διδακτικούς στόχους των οργανισμών των συμμετεχόντων/ουσών

Κατά την δια ζώσης συνάντηση θα υλοποιηθεί εργαστηριακή εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών (workshop). Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρουσιάσουν τις δικές τους εργασίες/διδακτικές ενότητες και θα λάβουν ανατροφοδότηση.

Στοιχεία Εκπαιδευτή

Ο Αλέξανδρος Ταμπάκης έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Έχει επαγγελματική εμπειρία στην διδακτική Φυσικών Επιστημών, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερ στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης και διδακτική εμπειρία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 96 807046 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANAD

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης