Περιγραφή

Στη σύγχρονη τάξη η εκπαιδευτική διαδικασία αναπαράγεται μέσω υπολογιστή, με εκπληκτικό και άγνωστο μέχρι τώρα ρεαλισμό, δημιουργώντας νέους ρόλους και σχέσεις τόσο για τον/ην εκπαιδευτικό, όσο και για τον/ην εκπαιδευόμενο/η, αλλά και γενικότερα για τη σχολική κοινότητα.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα καλύπτει επαρκώς την ανάγκη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων, με σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης και διδασκαλίας αλλά και γενικότερα με την ψηφιακή πραγματικότητα.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 1. Υιοθετούν μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη
 2. Διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης TEAMS ανεβάζοντας ψηφιακό υλικό και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα
 3. Δημιουργούν τουλάχιστον δυο (2) δικά τους ψηφιακά διδακτικά σενάρια
 4. Αξιοποιούν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία με βάση τις ανάγκες τους
 5. Προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση (σύγχρονα ή ασύγχρονα) μέσω διαδικτυακών εργαλείων (π.χ. Flipgrid, Kahoot, Mentimeter, slido, κ.α.)
 6. Επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα με τo μαθησιακό πληθυσμό και τους διδακτικούς τους στόχους

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές/ριες όλων των γνωστικών αντικειμένων:

 • Σχολικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην εξ αποστάσεως και μικτού τύπου διδασκαλία ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ και τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες.

Εκπαιδευτής

Παναγιώτης Κοσμά

Παναγιώτης Κοσμάς

M.Ed./MA in Education
PhD in Educational Technology Head of Education Unit,
CARDET

Περίληψη

Διαδικτυακό Μέρος

Ελληνική γλώσσα

Online (ZOOM)

24 - 26 Μαΐου 2022

9:00 – 13:30

12 ώρες

Κόστος

Τιμή: €255 + ΦΠΑ (€48.45)
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €204.00
Τελικό κόστος συμμετοχής: €99.45
* Να σημειωθεί πως και το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Κατεβάστε το φυλλάδιο Δήλωση ενδιαφέροντος

Διεξαγωγή

Κατά το Διαδικτυακό μέρος του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

 • Μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Μάθηση και Διδακτικά μοντέλα της εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης
 • Εισαγωγή και διδακτικά σενάρια σε πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός και προετοιμασία διδακτικών ενοτήτων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης
 • Διαδικτυακά εργαλεία για την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία

Στοιχεία Εκπαιδευτή

Ο Δρ Παναγιώτης Κοσμάς απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διερευνώντας την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε διάφορα αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Κατέχει πτυχίο Κλασικών Σπουδών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο από το Universita degli Studi Roma Tre της Ιταλίας στις Επιστήμες της Αγωγής. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας από το ΤΕΠΑΚ. Είναι επικεφαλής του εκπαιδευτικού τομέα διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο CARDET και παράλληλα εργάζεται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια Λευκωσίας και ΤΕΠΑΚ. Έχει εκτενή εμπειρία στην επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 96 807046 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANAD

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης