Περιγραφή

Η διαχείριση ομάδων στην εξ αποστάσεως εργασία,προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, μεθοδολογιών επικοινωνίας και τεχνικών για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ομάδων και τη βελτίωση των οργανωτικών και ατομικών επιδόσεων. Κατά συνέπεια, οι διευθυντές/ντριες που καλούνται να ηγηθούν των ομάδων από απόσταση δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα συνήθη διλήμματα ηγεσίας, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε αυτές τις προκλήσεις σε ένα περιβάλλον όπου οι κανόνες έχουν αλλάξει.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν τις ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι ομάδες τους. Επιπρόσθετα, επικεντρώνεται σε απλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε καθημερινή βάση. Βελτιώνοντας τις διαδικασίες και παρέχοντας καλές πρακτικές για την εξ αποστάσεως εργασία, οι σύγχρονοι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν κλίμα ικανοποίησης, ευημερίας, δέσμευσης και καλής συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού τους αποφέροντας υψηλές αποδόσεις.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η εξ αποστάσεως εργασία
 2. Διακρίνουν τις προκλήσεις και τα οφέλη της τηλεργασίας
 3. Γνωρίσουν διάφορα ψηφιακά εργαλεία και προγράμματα που είναι στη διάθεσή τους
 4. Διαχειρίζονται την απόδοση των εξ’ αποστάσεως εργαζόμενων τους για να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να φέρνουν αποτελέσματα
 5. Θέσουν σε εφαρμογή πρακτικές για επικοινωνία, κοινωνική σύνδεση και ευημερία του εξ’ αποστάσεως προσωπικού
 6. Ξεπεράσουν τα εμπόδια και την απομόνωση που μπορεί να προκαλέσει η εξ αποστάσεως εργασία
 7. Βελτιώσουν την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας εντός του οργανισμού
 8. Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης που διασφαλίζουν ότι η ομάδα εργάζεται για την επίτευξη κοινών στόχων
 9. Πετύχουν τη δέσμευση του προσωπικού που εργάζεται από απόσταση προς τον οργανισμό και τους στόχους του

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Γενικά όσους/ες διαχειρίζονται ή ηγούνται ανθρώπων σε απομακρυσμένο ή εικονικό περιβάλλον:

 • Διευθυντές/τριες Ομάδων
 • Διευθυντές/τριες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Managers, Coaches, Μέντορες

Εκπαιδεύτρια

Βίκυ Χαραλάμπους

Βίκυ Χαραλάμπους

MSc/PhDc in
Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
CARDET

Περίληψη

Πρόγραμμα

Ελληνική γλώσσα

Online (ZOOM)

Θα ανακοινωθούν σύντομα νέες ημερομηνίες

Κόστος

Τιμή: €265.00 + ΦΠΑ (€50.35)
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €136.00
Τελικό Κόστος συμμετοχής: €179.35
* Να σημειωθεί πως και το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Διεξαγωγή

Κατά το Διαδικτυακό/Online μέρος του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

 • Τι είναι η Τηλεργασία / εξ’ αποστάσεως εργασία/ εικονική ομάδα
 • Οφέλη και προκλήσεις της τηλεργασίας
 • Ικανότητες και δεξιότητες του ηγέτη απομακρυσμένων ομάδων
 • Δημιουργία μιας εικονικής/ εξ αποστάσεως ομάδας
 • Χτίσιμο εμπιστοσύνης σε απομακρυσμένες ομάδες
 • Δραστηριότητες για κοινωνική σύνδεση μεταξύ εργαζομένων εξ αποστάσεως/ υβριδικού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας
 • Σύντομη εισαγωγή σε απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για εξ’ αποστάσεως εργασία
 • Πιθανές προκλήσεις και σφάλματα κατά τη διοίκηση ομάδων από απόσταση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες του Ηγέτη από απόσταση
 • Δεξιότητες ανατροφοδότησης
 • Διαχείριση της απόδοσης από απόσταση
 • Σχεδιασμός ατομικού πλάνου δράσης

Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 96 807046 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANAD

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης