Περιγραφή

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη να αναπτύξουν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση και προώθηση ενός ευχάριστου και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες ολοκληρωμένη και πολύπλευρη στήριξη, μέσω εργαστηρίων και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως Chief Happiness Officers και να μεταμορφώσουν θετικά την κουλτούρα του οργανισμού τους. Η ευτυχία στο χώρο εργασίας είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει την αποδοτικότητα αλλά και την άνθιση εργαζομένων και οργανισμών. Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα βασίζεται σε μια σύζευξη του επιστημονικού πεδίου της Θετικής Ψυχολογίας με τη στρατηγική διαχείριση και το μάνατζμεντ. Η συγκεκριμένη κατάρτιση θα παρουσιάσει επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, μεθόδους και πρακτικά εργαλεία για να προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να συντονίζουν αποτελεσματικά την στρατηγική ευημερίας, προκειμένου να ενισχύσουν τη βιώσιμη απόδοση του οργανισμού τους.

Στόχοι

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 1. Εντοπίζουν, επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία για ενίσχυση και μέτρηση της εργασιακής ευτυχίας
 2. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές και δράσεις για την ενίσχυση της ευτυχίας για ομάδες που εργάζονται εξ αποστάσεως.
 3. Αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες της οργανωσιακής αλλαγής επιφέροντας λύσεις σε περιόδους κρίσεων
 4. Διαχειρίζονται καλύτερα τις προκλήσεις που έχει αποφέρει η πανδημία στην ευημερία των εργαζομένων
 5. Διαχειρίζονται πιθανά εμπόδια και αμφισβητήσεις στην επίτευξη της εργασιακής ευτυχίας
 6. Επιδεικνύουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο του/της Chief Happiness Officer
 7. Αναπτύσσουν ή επαναπροσδιορίσουν συγκεκριμένο πλάνο δράσης με στόχο την εργασιακή ευτυχία
 8. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους δείκτες απόδοσης των σχετικών δράσεων και να παρακολουθούν την πρόοδο τους στη βάση των αναγκών τους

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διευθυντές/τριες
 • Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών
 • Γενικούς Διευθυντές/τριες

Εκπαιδεύτρια

Βίκυ Χαραλάμπους

Βίκυ Χαραλάμπους

MSc/PhD in
Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
CARDET

Περίληψη

Ιδρυματικό Μέρος

Λεμεσός

Ελληνική γλώσσα

Δια ζώσης

28 Μαρτίου και 6 Απριλίου, 2023

9:00 – 16:00

Online

4 και 11 Απριλίου, 2023

9:00 – 12:30

18 ώρες

Λευκωσία

Ελληνική γλώσσα

Δια ζώσης

24 , 31 Μαΐου και 7 Ιουνίου, 2023

9:00 – 16:00

18 ώρες

Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

Ελληνική γλώσσα

Δυνατότητα online (zoom) ή δια ζώσης

Σε συνεννόηση με την Εταιρεία

4 ώρες ανά οργανισμό

Λεμεσός

12 Απρίλιου 2023 μέχρι 17 Ιουλίου 2023

Λευκωσία

1 Ιουνίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2023

Κόστος

ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή: €1870 + ΦΠΑ (€355.30)
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €1,870
Καθαρό κόστος συμμετοχής: ΦΠΑ (€355.30)
* Να σημειωθεί πως και το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Διεξαγωγή

Κατά τη διάρκεια του γενικού/ιδρυματικού μέρους του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

 • Τα οφέλη ενός ευτυχισμένου χώρου εργασίας για ένα οργανισμό
 • Παράγοντες ευτυχίας στην εργασία
 • Το Υβριδικό μοντέλο του Kahneman
 • Βασικές πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και εφαρμογές στην εργασία
 • Μέτρηση Εργασιακής Ευτυχίας
 • Ο ρόλος της Ηγεσίας για επίτευξη εργασιακής ευτυχίας
 • Ευτυχία στην εργασία σε δύσκολους καιρούς
 • Παραδείγματα οργανισμών με Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα
 • Ο Ρόλος του/της Chief Happiness Officer
 • Τρόποι προώθησης της Εργασιακής Ευτυχίας- Συχνές αμφισβητήσεις και εμπόδια
 • Στρατηγική μετασχηματισμού και πλάνο δράσης

Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, η Εκπαιδεύτρια/ Σύμβουλος θα διευθετήσει ατομικές συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχει συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών που θα περιλαμβάνει:

 • Διάγνωση αναγκών - Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος
 • Ανατροφοδότηση στο Πλάνο Δράσης Εργασιακής Ευτυχίας/Wellbeing Strategy
 • Καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) και wellbeing metrics

Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANAD

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης