Επίσημη έναρξη λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Η κοινοπραξία του έργου SHANARANI βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Παιχνιδοποιημένης Πλατφόρμας SHANARANI, η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους νέους να προβληματιστούν για τα φυλετικά στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία μας.

Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στους εργαζομένους που ασχολούνται με θέματα νεολαίας να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους νέους, με τη χρήση ψηφιακών αλλά και κατά πρόσωπο εργαλεία για θέματα φύλου. Η πλατφόρμα και όλο το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμα σε πέντε γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Λιθουανικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά και Ισπανικά.

Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν για τη ζωή και το μέλλον τους, από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση. Οι αναπόφευκτες αμφιβολίες σχετικά με τις επιλογές της προσωπικής ζωής θα επιτρέψουν στους νέους να ενεργοποιήσουν ενδιαφέρουσες και σοβαρές συζητήσεις σχετικά με τη σημαντικότητα της εξάλειψης των φυλετικών στερεοτύπων και των προκαταλήψεων στην κοινωνία μας και πώς τα ζητήματα φύλου επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα

Εγχειρίδια για όσους εργάζονται με τους νέους

Το έργο SHANARANI έχει ως στόχο να προσελκύσει την προσοχή των νέων σε θέματα φύλου με καινοτόμους τρόπους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κοινοπραξία του έργου Shanarani δημιούργησε μια σειρά εγχειριδίων που βοηθούν στη δημιουργία καινοτόμων και διαδραστικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους νέους όλων των ηλικιών και όλων των χωρών. Τέλος, τα πρώτα τρία εγχειρίδια για τους όσους εργάζονται με τους νέους είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του SHANARANI.

Τι μπορείτε να βρείτε;

European Gender Facts – Handbook for Trainers

 Εγχειρίδιο εκπαιδευτών για τα θέματα φύλου στην Ευρώπη 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια συγκριτική έρευνα σχετικά με τις παρούσες ευκαιρίες και τα στερεότυπα που υπάρχουν στην Ευρώπη έτσι όπως συλλέχθηκαν στις έξι χώρες εταίρους του έργου, με στόχο να επισημανθούν οι διάφορες «εικόνες» του φαινομένου, σε σχέση με τους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, της μισθολογικής ανισότητας λόγω του φύλου, της κινηματογραφικής και της μουσικής βιομηχανίας. Αυτό το εγχειρίδιο θα παράσχει μια χρήσιμη εννοιολογική βάση για τα στερεότυπα των φύλων, ειδικά για τους νέους που συχνά αγνοούν τα κενά που σχετίζονται με αυτό το σημαντικό θέμα.

Film & Acting – Handbook for Youth Workers

 Εγχειρίδιο για νέους «Κινηματογράφος και Υποκριτική» 

Αυτό το εγχειρίδιο εξετάζει τη σημασία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της υποκριτικής για τους εργαζόμενους με τους νέους. Εξετάζοντας την υποκριτική ως μέθοδο ανάπτυξης, εφαρμογής και προβληματισμού σχετικά με τα νέα μοντέλα που θα επικρατήσουν στην κοινωνία, οι εργαζόμενοι με τη νεολαία θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα περιεκτικό και πραγματιστικό περιβάλλον για να συνεργαστούν με τους νέους και τα θέματα φύλου με έναν καινοτόμο τρόπο.

Music – Handbook for Youth Workers

Εγχειρίδιο για τους εργαζομένους με νέους «Μουσική»  

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναλύει τη μουσική για να τονίσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής φυλετικών στερεοτύπων στην κοινωνία μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Το εγχειρίδιο διερευνά τη μουσική βιομηχανία παρέχοντας πρακτικές και καινοτόμες πληροφορίες για να ανακαλύψει την ατομικότητα και τα νέα μοντέλα που ακολουθούν στην κοινωνία.

Για να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία του έργου, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.shanarani.eu

Πιλοτικές Εφαρμογές του έργου

Τους τελευταίους μήνες η κοινοπραξία του έργου Shanarani ξεκίνησε τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου, δοκιμάζοντας την πλατφόρμα και όλες τις μεθοδολογίες που συλλέχθηκαν στα εγχειρίδια στις έξι διαφορετικές χώρες εταίρους.

  •  Κατάρτιση των εκπαιδευτών
    Ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές των πιλοτικών εφαρμογών είναι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι που σχετίζονται με τη νεολαία. Είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ειδική εκπαίδευση για να μάθουν περισσότερα για το έργο, το status quo των ζητημάτων φύλου στην Ευρώπη και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δραστηριότητες και τις μεθοδολογίες του SHANARANI.
  • Δραστηριότητες για νέους
    300 νέοι στην Ευρώπη εφάρμοσαν πιλοτικά τους τελευταίους μήνες την πλατφόρμα στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία. Μέσα από τις μεθοδολογίες του SHANARANI μπόρεσαν να αναστοχαστούν πάνω στα θέματα φύλου και τις επιπτώσεις που έχουν στην κοινωνία και την καθημερινότητά τους.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πιλοτικές εφαρμογές στην Κύπρο, επικοινωνήστε με την Γιολάντα Φράγκου (Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ερευνήτρια, CARDET) στο yolanda.frangou@cardet.org.  

Shanarani

Το έργο Shanarani είναι ένα 18μηνο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συνεργασίες στον τομέα της Νεολαίας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών για τη συμμετοχή των νέων και την ευαισθητοποίησή τους, σχετικά με τη σημαντικότητα της μείωση των φυλετικών στερεοτύπων και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους.

 

 Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην επίσημη ιστοσελίδα μας

Partners
 
Image
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

View web version | Unsubscribe here