View web version

 
Facebook
 
Web Site
 

Σας καλωσορίζουμε στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του DECENT

Σεπτέμβριος 2018

Image
 

Τι είναι το DECENT?

 

Κύριος στόχος του προγράμματος  DECENT – “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight agaiNst functional illiTeracy” (Ψηφιακές στρατηγικές ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για την αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού) είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του λειτουργικού αναλφαβητισμού σε ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό στη Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2 (Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών), Στρατηγική συνεργασία για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η ομάδα στόχος του προγράμματος είναι ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (μακροχρόνια ανεργία, φτώχια, έλλειψη εκπαίδευσης) αλλά και ιδρύματα και οργανισμοί που παρέχουν στήριξη και φροντίδα σε ενήλικες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό (κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας,  σχολεία ενηλίκων, πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις που στηρίζουν την αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού) στα οποία θα παρέχει χρήσιμα εργαλεία για το έργο τους.

 
 

Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου 

Image
 

Όλοι οι εταίροι διεξήγαγαν εθνικές έρευνες στις χώρες τους, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που διερευνούσε την αναζήτηση εργασίας, επικοινωνία, αριθμητική, γενική κατανόηση και δεξιότητες υπολογιστών καθώς και θέματα οικογενειακού γραμματισμού ανάμεσα σε ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων, με στόχο να εντοπιστούν οι βασικές αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της ομάδας στόχου.

Επίσης, διοργανώθηκαν δύο εργαστήρια  σε κάθε χώρα εταίρο, σε συνεργασία με κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία ενηλίκων, πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις που στηρίζουν την αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, τμήματα εκπαίδευσης σε τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις.

Ενώ το πρώτο εργαστήρι εισήγαγε το πρόγραμμα και παρουσίασε τις γενικές δραστηριότητες, το δεύτερο εργαστήρι ασχολήθηκε με την έρευνα ερωτηματολογίου και τα κύρια αποτελέσματα.

Επίσης, το δεύτερο εργαστήρι αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να συζητηθούν οι απόψεις και εντυπώσεις από το ερωτηματολόγιο, καθώς και το περιεχόμενο του Μαθήματος. Στο δεύτερο εργαστήρι προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπροσώπου της ομάδας-στόχου ενηλίκων χαμηλών δεξιοτήτων.

 
 

Τρίτη Διεθνής Συνάντηση στη Σόφια, Βουλγαρία

Στις  3 και 4 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Διεθνής Συνάντηση των εταίρων του DECENT στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Ανάμεσα στα θέματα συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Know and Can Ltd στο κέντρο της πόλης ήταν το «Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ποια τα αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και ποια αναμένονται τους επόμενους μήνες».

Στη συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν σύντομα.

Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα εργαστούν για τη δημιουργία έξι ενοτήτων για το μάθημα «Αξιοπρεπής ζωή χωρίς αναλφαβητισμό», του οποίου το χρονικό πλαίσιο, η δομή και ο διαχωρισμός του περιεχομένου καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

 
 

Τι ακολουθεί; 

Οι έρευνες που διεξήχθησαν σε κάθε χώρα θα επιτρέψουν τη σύγκριση των ευρημάτων, και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις βασικές πτυχές και τους βασικούς τομείς που χρήζουν συγκεκριμένης παρέμβασης.

Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν και τη βάση για την ανάπτυξη ενός μαθήματος έξι ενοτήτων «Αξιοπρεπής Ζωή χωρίς Αναλφαβητισμό» - ένα μάθημα που θα χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές ενηλίκων ως εγχειρίδιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού – και για το eTool, μια συνεργατική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακών εργαλείων με δυνατότητα σύνδεσης σε σελίδες και θέματα, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών πηγών και σχολίων, με στόχο την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Τους επόμενους μήνες, κάθε εταίρος θα δημιουργήσει μια ενότητα για το μάθημα «Αξιοπρεπής Ζωή χωρίς Αναλφαβητισμό».

Η επόμενη συνάντηση εταίρων θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Κύπρο, κατά την οποία θα συζητηθούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα, και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

 
 

Εταίροι DECENT:

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του DECENT; 

 

Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε τα τελευταία νέα του προγράμματος στη σελίδα του Facebook και στην ιστοσελίδα του DECENT. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και τα ψηφιακά εργαλεία που θα δημιουργηθούν σύντομα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@cardet.org.  

 
 
Image
 
Image

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Web version | Unsubscribe