Το CARDET συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο E-EVALINTO, το οποίο αφορά ένα καινοτόμο πρόγραμμα υλοποίησης δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία & Κύπρος). Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών και, συνεπώς, να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10%, όπως αναφέρεται στις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο αξιολόγησης δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης από ισότιμους, το οποίο κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο του Κάντιθ και είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη του έργου. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη είναι πολυλειτουργική, ενώ ο σκοπός της είναι διττός. Αφενός, παρέχει στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης, αφετέρου χρησιμεύει ως ένα διαδικτυακό περιβάλλον για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε διαπολιτισμικά πλαίσια. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κάντιθ, τα οποία έχουν καταρτίσει το εγχειρίδιο χρήσης, οδηγίες και προσφερόμενα σεμινάρια. Το μαθησιακό υλικό έχει μεταφραστεί στις επίσημες γλώσσες των χωρών στις οποίες τρέχει το πρόγραμμα.

Κατά το κλείσιμο του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Σαλαμάνκα (Ισπανία) ένα Συνέδριο που θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και θα προσελκύσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο άτομα που ασχολούνται με πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης των μεταναστών, όπως, επίσης και άλλους ενδιαφερόμενους: εκπαιδευτικούς, οργανισμούς που παρέχουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, υπαλλήλους υπουργείων κ.λπ.