Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου και ο εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ευκαιρίες εθελοντισμού ενηλίκων, η αξία και η συμβολή του εθελοντισμού στην κοινότητα», στο πλαίσιο του έργου EVOLVE. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας Zoom από τις 3:30 μ.μ. μέχρι τις 6:30 μ.μ. και απευθύνεται σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην κοινότητά τους μέσω του εθελοντισμού.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν εργαλεία και τεχνικές για την παροχή συστηματικού και οργανωμένου τρόπου υποστήριξης των εθελοντικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες. Η συζήτηση θα εστιάσει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται με τον εθελοντισμό θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για την αξία και προσφορά του εθελοντισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δηλώσουν ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρέχει σύντομα ο Δήμος Αγίου Αθανασίου για νέους εθελοντές.

Ομιλητές:

Μαρίνος Κυριάκου - Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

Γιάννης Γιαννάκης - Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Ηλίας Δημητρίου - Πρόεδρος Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Σταύρος Ολύμπιος - Πρόεδρος ΕΣΣΕ Λεμεσού

 

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στον πιο κάτω σύνδεσμο

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα έργου: www.evolveproject.eu
Τηλ.: 22002100
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EVOLVE Invitation