Ο οργανισμός CARDET σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου και το Grammar School υλοποιούν το Ευρωπαϊκό Έργο Whole School Social Labs - SOCI@LL στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 3. Στόχος του έργου είναι να προωθήσει την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχικότητα και την ενδυνάμωση των νέων σε σχολεία χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, των τοπικών αρχών και κοινωνικών φορέων.

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά πολυεπίπεδων δράσεων που απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς, βασισμένων στην ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση. Οι δράσεις αυτές αναμένεται ότι θα φέρουν τους μαθητές σε επαφή με πολιτισμικά ευαίσθητα προγράμματα και θα ενισχύσουν τις κοινωνικό-εκπαιδευτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες των εκπαιδευτικών. Παράλληλα μέσω του έργου τα σχολεία θα ενισχύσουν τη δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα τους προωθώντας την ενεργό συμμετοχή. To έργο θα βοηθήσει επίσης τις κοινότητες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν διεπιστημονικές συμμαχίες και συνεργασίες με σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στους επόμενους μήνες ο Δήμος Αγίου Αθανασίου θα ξεκινήσει να θέτει σε εφαρμογή σειρά εργαλείων για την καθοδήγηση των τοπικών αρχών για τη δημιουργία, προώθηση και βιωσιμότητα διεπιστημονικών πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης. Ταυτόχρονα το Grammar School θα ξεκινήσει την εφαρμογή δύο σημαντικών εργαλείων που ανέπτυξε το έργο, το εγχειρίδιο για σχολεία και το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς. Το εγχειρίδιο για σχολεία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εβδομάδας SOCI@LL, μιας σειράς εκδηλώσεων που προωθούν την ένταξη και την ενσωμάτωση στα σχολεία.

Τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα ξεκινήσει επίσης σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη φορέων του Δήμου Αγίου Αθανασίου (σχολείων, ομάδων νέων, συνδέσμων γονέων, κοινωνικών λειτουργών κοκ), τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος του Ιουλίου του 2020. Συνολικά αναμένεται να διεξαχθούν 6 συνεδρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου, ή να επικοινωνήσετε με τις υπεύθυνες λειτουργούς κα. Κυριακή Γιακούπη (22002103) και κα. Άντρη Αλκιβιάδου (25864107).