Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 απο τις 10:00-17:30, το ερευνητικό κέντρο CARDET διοργανώνει ένα εργαστήρι στα πλαίσια του έργου BeOLD. Το έργο BeOLD εστιάζει στη βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων μέσων κατάρτισης (Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα ήμερας).

Τοποθεσία: Γραφεία CARDET (οδός Λυκαβητού, 29, Έγκωμη, Λευκωσία)

Το πρόγραμμα κατάρτισης του BeOld απευθύνεται σε Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διευθυντές και έχει ως στόχο να:

 • Προωθήσει τη δημιουργία διαγενεακών χώρων εργασίας
 • Καταπολεμήσει τον ηλικιακό ρατσισμό που σχετίζεται με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας
 • Διευκολύνει τη μετάδοση γνώσεων από τη μία γενιά στην άλλη (διαγενεακή μάθηση) στον χώρο εργασίας
 • Παρέχει εργαλεία απαραίτητα για την ανάπτυξη της ιδέας του ‘Mentoring’ στο χώρο εργασίας.

Με την συμμετοχή σας θα:

 • Λάβετε Δέσμη Εργαλείων για την Κατάρτιση των Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού, των Διευθυντικών Στελεχών, και των Υπεύθυνων των Ιδρυμάτων.
 • Εκπαιδευτείτε σε 4 βασικά θέματα:
  1. 'Νέος/Ηλικιωμένος: Πώς να χειρίζεστε τις ετικέτες'
  2. 'Διαγενεακές Δραστηριότητες και Καθοδήγηση- Πώς να Επωφεληθείτε από τους Εργαζομένους Μεγαλύτερης Ηλικίας'
  3. 'Διαχείριση της Ηλικίας σε Οργανισμούς'
  4. 'Το Εργασιακό Περιβάλλον και οι Τροποποιήσεις του για τους Εργαζομένους Μεγαλύτερης Ηλικίας'
 • Έχετε πρόσβαση στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του BeOld την οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον δικό σας χρόνο.
 • Λάβετε Πιστοποιητικό Συμμετοχής εγκεκρειμένο απο το πρόγραμμα του BeOld.

Για να εγγραφείτε παρακαλώ κάντε κλίκ εδώ.