Το πρόγραμμα HANDSON κυκλοφόρησε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο παρουσιάζει τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος.

«Η προσέγγιση Hands-on για τη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ολοκλήρωση κύκλων ΕΕΚ και διέλευσης στην αγορά εργασίας» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο θα εμπεριέχει πρακτικές μάθηης και εκπαίδευσης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το 1ο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος HANDSON κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο