Τo CARDET συμμετέχει σε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο με τίτλο "E-COURSE", το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της μαθησιακής επίδοσης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του έργου θα λάβουν χώρα εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο που θα βρείτε πιο κάτω.

Ενημερωτικό δελτίο Press Release