Το Έργο LIGHTHOUSE σκοπεύει να εγκαθιδρύσει ένα καινοτόμο μοντέλο και εργαλεία για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης και της σταδιοδρομίας για τους μετανάστες με προσαρμοσμένη παροχή συμβουλών και αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας. Στο ενημερωτικό έντυπο το έργου μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία του έργου!

Download Newsletter