Μία έκπληξη περίμενε τους μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ»! Συγκεκριμένα, δόθηκε σε όλους τους μαθητές ένας φάκελος με δώρα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους για να υποστηρίξουν την εκμάθηση της γλώσσας. Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας αποσκοπούν στην πολύπλευρη υποστήριξη των ανήλικων μαθητών ΥΤΧ, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό και σχολικό τους περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση.