Στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ» έχουν σχηματιστεί τμήματα ελληνομάθειας στη σχολική βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Τα τμήματα οργανώθηκαν σε δύο γλωσσικά επίπεδα. Ένα από αυτά τα τμήματα θέλησε να εκφράσει την εμπειρία του από τη διδασκαλία των Ελληνικών μέσα από ένα βίντεο.