ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

The International Conference: "LGBT Refugees and Migrants: the Situation in Greece and Europe" was held successfully in Athens on Tuesday, 9th May 2017, at the President Hotel, in the framework of the Erasmus+ funded project “EpsiLon: Equipping Professionals for Supporting LGBT Refugees”, a unique LGBTI-led project which is currently being implemented by five organizations and institutions from Greece (KMOP), Italy (ANS), Britain (IARS), the Netherlands (MOVISIE) and Cyprus (CARDET). The conference was organized by the Family and Childcare Centre (KMOP) and it was attended by more than 200 participants.

At the conference the findings of the first phase of the Epsilon project were presented, that follows in depth fieldwork involving LGBTI migrants, refugees and professionals that was carried out in 5 countries in Greece, the UK, the Netherlands, Italy and Cyprus.

CARDET, presented the situation of LGBTI refugees and migrants in Cyprus and outlined that Cyprus is a society that tends to build stereotypes around immigrants and refugees and almost all LGBTI migrants and refugees in the island are reluctant to reveal their sexual orientation to their own communities and consequently to the local population because they are afraid.

A common place for all speakers was that it is necessary to provide specialized support to LGBTI refugees and migrants , as well as better training to professionals (interpreters, legal and social workers) working with LGTBI migrants, refugees and asylum seekers. After all, the main aim of the program is to highlight the difficulties that LGBTI migrants and refugees are facing in these countries and to create innovative educational tools to support professionals.

The e-book Supporting and Including LGBTI Migrants: Needs, Experiences and Good Practices” can be downloaded for free here.

If you wish to get involved or for more information please visit project's website or contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Διεθνές Συνέδριο: «ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες: η κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο: «ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες: η κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαΐου του 2017 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Epsilon (Equipping Professionals for Supporting LGBT Refugees) που οργάνωσε το Κέντρο Μέριμνας για την Οικογένεια και το Παιδί (ΚΜΟΠ). Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα του διετούς προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από πέντε οργανώσεις και φορείς από την Ελλάδα (ΚΜΟΠ), την Κύπρο (CARDET), την Ιταλία (ANS), τη Βρετανία (IARS) και την Ολλανδία (MOVISIE) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κυπριακός οργανισμός CARDET παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Κύπρο και επεσήμανε ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι ΛΟΑΤΙ μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Κύπρο βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις και δείχνουν απροθυμία να δηλώσουν τη σεξουαλική ταυτότητά τους στις κοινότητές τους και στον τοπικό πληθυσμό, γιατί φοβούνται.

Κοινός τόπος όλων των ομιλητών ήταν ότι είναι αναγκαία η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες όπως, επίσης και η εκπαίδευση των επαγγελματιών (διερμηνείς, νομικοί και κοινωνικοί λειτουργοί) που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Εξάλλου, στόχος του προγράμματος είναι να φωτίσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες στις χώρες αυτές με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων για την υποστήριξη των επαγγελματιών.

Διαβάστε περισσότερα για την έρευνα εδώ.

Εάν επιθυμείτε να εμπλακείτε με το έργο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου ή επικοινωνήστε στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..