Στο πλαίσιο του έργου ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ, το οποίο προσφέρει μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ανήλικους ΥΤΧ, έχει αναπτυχθεί σχετικό υλικό που περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία διαδραστικών γλωσσικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών για δύο γλωσσικά επίπεδα. Το εν λόγω υλικό είναι πλέον προσβάσιμο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του έργου, η οποία είναι διαθέσιμη σε Android συσκευές. Επιπλέον, στην εφαρμογή μπορείτε να ενημερωθείτε για τους φορείς υλοποίησης του έργου, το χρονοδιάγραμμα του έργου, τις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες, όπως, επίσης και την ύλη που καλύπτουν τα μαθήματα.

Κατεβάστε την εφαρμογή κάνοντας κλικ εδώ.