Το CARDET υλοποίησε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μία μέρα στη θέση του άλλου», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου “Us&Them” από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι συμμετείχαν σε προηγούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Διαχείριση των πολυπολιτισμικών και πολυεθνικών ομάδων ενηλίκων για τη βελτίωση της αποδοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης».

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στο πλαίσιο τριών συναντήσεων και συμμετείχαν 10 μετανάστριες, οι οποίες διαμένουν στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε μία ποικιλία δραστηριοτήτων από το Εγχειρίδιο ΙΙ του έργου, γύρω από τις θεματικές της θρησκείας, των διαπροσωπικών σχέσεων, της καθημερινής διαβίωσης, της κοινωνικοποίησης, ενώ έγινε αναφορά στις πιθανές προκλήσεις που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Κύπρο.

Η αξιολόγηση του προγράμματος ήτανε ιδιαίτερα θετική. Οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι υπήρξε μία πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία τους επέτρεψε να γνωρίσουν τις διαφορετικές οπτικές άλλων πολιτισμών και να κατανοήσουν καλύτερα τον δικό τους πολιτισμό. Επίσης, ανέφεραν ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα κοινωνική εμπειρία, καθώς επικοινώνησαν με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς και μοιράστηκαν κοινές εμπειρίες από την καθημερινότητά τους στην Κύπρο.