Κατεβάστε και διαβάστε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου DECENT, το οποίο ασχολείται με την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο