Ο δεύτερος κύκλος των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ» ξεκίνησε με επιτυχία τον περασμένο Νοέμβριο. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, με μεγάλη χαρά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο οργανισμός CARDET παρέδωσαν τους μαθητές ένα ανανεωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με υποστηρικτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, κατά το 5ο μάθημα οι μαθητές παρέλαβαν το εκπαιδευτικό βιβλίο «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2» παράλληλα με τα «Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής» με σκοπό την επιπλέον γλωσσική υποστήριξη εξωσχολικής μελέτης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι εκπαιδευτές δώρισαν στους μαθητές υποστηρικτικό υλικό, το οποίο περιλάμβανε ένα βιβλίο ασκήσεων, γραφική ύλη, όπως, επίσης και ένα USB.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.