Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα ENGAGE είναι έτοιμο. Διαβάστε το έργο, τι έχει επιτύχει μέχρι στιγμής και τις επικείμενες δραστηριότητες για τη στήριξη των μεταναστριών ως ηγέτιδων ενσωμάτωσης στις κοινότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.

Ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά Newsletter in English