Εκπαίδευση ενηλίκων και ενσωμάτωση μεταναστών. Ένα θέμα επίκαιρο, στα πλαίσια του οποίου ο οργανισμός CARDET διοργανώνει σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "DiSoCi". Το έργο αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε μετανάστες και πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί δωρεάν υλικό, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του συγκεκριμένου, αλλά και άλλων σχετικών έργων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Classic, από τις 9:30 μέχρι τις 14:00. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Θα παραχωρηθεί επίσης δωρεάν γευμα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα ή στο 22002118 μέχρι την Τρίτη 26 Ιουνίου.