Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 ο οργανισμός CARDET θα δέχεται αιτήσεις από την επαρχία Πάφου για την επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, το οποίο θα διδάξει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους και αντίγραφα των πτυχίων και άλλων προσόντων τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολής Επιστημών Αγωγής ή Φιλοσοφικής Σχολής (ή άλλο τίτλο σπουδών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας).
  • Πιστοποιημένη άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  • Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το γνωστικό αντικείμενο.
  • Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (π.χ. γαλλικά, τουρκικά, ρωσικά, αραβικά, ιρανικά).
  • Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
  • Χρήση Η/Υ.

Θα ενημερωθούν για συνεντεύξεις μόνο τα άτομα τα οποία θα εγκριθούν από την επιτροπή προσλήψεων του οργανισμού.